Wednesday 10th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Tjörn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2275306
Fault type: Maintenance
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Tjörn

Occured: 2024-07-10 06:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-10 08:19 CET/CEST

History:
2024-07-10 08:19 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-10 06:49 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-07-10 06:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.