Tuesday 9th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2275072
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-07-09 09:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-09 15:54 CET/CEST

History:
2024-07-09 16:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-09 13:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-09 12:27 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.