Tuesday 9th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Ticket number: INC2275053
Location: Kungsbacka
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2024-07-09 11:31 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-09 14:15 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-09 13:15 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-09 11:58 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.