Tuesday 9th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Lagan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2274954
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lagan

Occured: 2024-07-09 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-09 14:28 CET/CEST

History:
2024-07-09 15:05 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-09 09:11 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.