Monday 8th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2274743
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-07-08 12:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-09 11:50 CET/CEST

History:
2024-07-09 14:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-09 11:28 – Issue presist and disturbance remains open. Sub provider continues troubleshooting to find and remedy the fault. // Felet kvarstår och störning hålls öppen. Underleverantör fortsätter felsökning för att finna och åtgärda problemet.
2024-07-09 09:18 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-08 15:44 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till imorgon.
2024-07-08 15:40 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-08 14:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.