Sunday 7th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Malmö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2274362
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmö

Occured: 2024-07-07 21:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-07 23:14 CET/CEST

History:
2024-07-07 23:41 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-07 22:20 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-07 22:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.