Sunday 7th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mölnbo

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2274346
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mölnbo

Occured: 2024-07-07 17:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-07 20:11 CET/CEST

History:
2024-07-07 20:33 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-07 18:38 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.