Sunday 7th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: ÖSTERBYBRUK

Ticket number: INC2274303
Location: ÖSTERBYBRUK
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2024-07-07 12:18 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-07 18:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-07 14:29 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-07 13:26 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.