Saturday 6th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Sigtuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2274181
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sigtuna

Occured: 2024-07-06 12:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-06 16:06 CET/CEST

History:
2024-07-06 16:05 – Outage is resolved and services are restored. Cause of outage was a blown fuse. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Orsaken till driftstörningen var en säkring som gått.
2024-07-06 14:41 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-06 14:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.