Friday 5th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273953
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2024-07-05 15:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-05 17:52 CET/CEST

History:
2024-07-05 17:52 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-05 16:24 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.