Friday 5th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273657
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-07-05 06:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-05 07:26 CET/CEST

History:
2024-07-05 07:56 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-05 07:04 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-05 06:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.