Wednesday 3rd April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Slöinge

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2235931
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Slöinge

Occured: 2024-04-03 19:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-03 22:03 CET/CEST

History:
2024-04-03 22:59 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-03 21:43 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-04-03 21:25 – Most services are restored. A field technician ordered to site for continued troubleshooting at site. // De flesta tjänsterna har återställts. Fälttekniker beställd för fortsatt felsökning på plats.
2024-04-03 19:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.