Wednesday 3rd April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Rimbo

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2235767
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rimbo

Occured: 2024-04-03 14:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-03 17:07 CET/CEST

History:
2024-04-03 17:15 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-03 15:19 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.