Wednesday 3rd April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mölnbo

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2235730
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mölnbo

Occured: 2024-04-03 13:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-03 18:15 CET/CEST

History:
2024-04-03 18:28 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-03 14:56 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.