Tuesday 2nd April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kareby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2235418
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kareby

Occured: 2024-04-02 20:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-02 21:20 CET/CEST

History:
2024-04-02 22:09 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-02 21:03 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-04-02 20:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.