Tuesday 2nd April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2235210
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2024-04-02 12:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-02 15:17 CET/CEST

History:
2024-04-02 17:12 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-02 13:31 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-02 13:24 – We currently have an outage caused by a planned work, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning orsakat av ett planerat arbete. Felsökning pågår.