Sunday 31st March 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Solna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234805
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Solna

Occured: 2024-03-31 15:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-01 04:27 CET/CEST

History:
2024-04-01 04:33 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-04-01 04:11 – Power outage is resolved but services are still affected, a fault in one of our equipments have been detected and an emergency reboot of the device will be performed shortly. // Strömavbrott är över men tjänster är fortfarande påverkade, ett fel i en av våra utrustningar har upptäckts och en akut omstart av den kommer att ske inom kort.
2024-03-31 15:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.