Friday 29th March 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Idre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234634
Fault type: Card failure
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Idre

Occured: 2024-03-29 17:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-29 21:25 CET/CEST

History:
2024-03-29 21:26 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2024-03-29 21:15 – Technician on location. Troubleshooting resuming. // Tekniker på plats. Felsökning fortsätter
2024-03-29 17:23 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 3 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 3 timmar
2024-03-29 17:08 – We currently have an disturbance affecting the service quality, packet loss and latency might be experienced, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Felsökning pågår.