Friday 29th March 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Staffanstorp

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234557
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Staffanstorp

Occured: 2024-03-29 09:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-29 12:48 CET/CEST

History:
2024-03-29 12:48 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-03-29 12:28 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-03-29 10:38 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.