Tuesday 13th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ystad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2219254
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ystad

Occured: 2024-02-13 09:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-13 13:16 CET/CEST

History:
2024-02-13 10:41 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-13 10:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.