Monday 12th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Åseda

Ticket number: INC2218878
Location: Åseda
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2024-02-12 12:10 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-12 15:15 CET/CEST

Last update(s):
2024-02-12 14:15 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-12 12:41 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.