Monday 12th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stenungsund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2218848
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stenungsund

Occured: 2024-02-12 11:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-13 17:16 CET/CEST

History:
2024-02-13 17:16 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-02-13 15:26 – Repair work is still ongoing. Some services are restored. // Reparationsarbetet fortsätter. Tjänster börjar komma upp.
2024-02-13 08:42 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-02-12 17:09 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-12 14:16 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-12 12:06 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.