Monday 12th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Fagersta, Skinnskatteberg, Smedjebacken

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2218722
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fagersta, Skinnskatteberg, Smedjebacken

Occured: 2024-02-12 08:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-12 17:18 CET/CEST

History:
2024-02-12 17:17 – All services restored. // Alla tjänster återställda.
2024-02-12 15:45 – Most services should be running mostly normal since 12:00 CET. Troubleshooting is still ongoing and short outages during troubleshooting may occur for all services. // De flesta tjänster bör fungera ganska normalt sedan 12:00 CET. Felsökning pågår fortsatt och kortare avbrott kan ske på alla tjänster.
2024-02-12 13:00 – Troubleshooting still ongoing, issue appears resolved but awaiting confirmation from field technician that work is complete. // Felsökning pågår fortfarande, problemet verkar löst men inväntar bekräftelse från fälttekniker att arbete är slutfört.
2024-02-12 12:15 – A field technician is currently troubleshooting on site. // Fälttekniker felsöker för närvarande på plats.
2024-02-12 09:43 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-12 09:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.