Sunday 11th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Huddinge, Norsborg

Ticket number: INC2218574
Location: Huddinge, Norsborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-02-11 14:15 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-11 20:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-02-11 17:16 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-11 14:27 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-11 14:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.