Friday 9th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217984
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-02-09 03:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-09 21:14 CET/CEST

History:
2024-02-09 21:49 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-09 19:33 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2024-02-09 14:25 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-02-09 12:51 – New hardware is being sourced // Ny hårdvara tas fram
2024-02-09 08:09 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-09 06:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.