Thursday 8th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Rå

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217694
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rå

Occured: 2024-02-08 10:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-08 11:12 CET/CEST

History:
2024-02-08 11:06 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.