Thursday 8th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Rödeby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217637
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rödeby

Occured: 2024-02-08 08:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-08 14:58 CET/CEST

History:
2024-02-08 15:15 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-08 09:30 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.