Wednesday 7th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217243
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2024-02-07 12:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-07 16:48 CET/CEST

History:
2024-02-07 17:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-07 15:51 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2024-02-07 14:05 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-07 13:23 – We currently have a disturbance showing as intermittent outages, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som visar sig som intermittenta avbrott. Felsökning pågår.