Tuesday 21st November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Hudiksvall / Sundsvall

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2189737
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hudiksvall / Sundsvall

Occured: 2023-11-21 00:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-21 02:19 CET/CEST

History:
2023-11-21 05:47 – Resolving this, services are up and stable. // Klarskriver denna, tjänster är uppe och stabila.
2023-11-21 02:58 – Services are restored, but awaiting final confirmation on work end before closing this incident. // Tjänster återställda, men inväntar slutlig bekräftelse att arbetet är klart innan vi stänger incidenten.
2023-11-21 01:17 – The outage is due to a planned work (CHG0092071), but we’re seeing more affected services than were announced. Estimated end time for the planned work is 2023-11-21 06:00 CET. // Avbrottet är på grund av ett planerat arbete (CHG0092071), men vi ser större påverkan än annonserat. Beräknad klartid för det planerade arbetet är 2023-11-21 06:00.
2023-11-21 00:55 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.