Monday 20th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Ticket number: INC2189573
Location: Eskilstuna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-11-20 11:53 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-21 10:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-20 17:11 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-20 14:03 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.