Sunday 19th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Borensberg

Ticket number: INC2189246
Location: Borensberg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-11-19 20:05 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-11-19 09:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-20 05:35 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-20 04:35 – Outage is resolved and services are restored after subproviders cable fault was bypassed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att underleverantörs kabelfel kopplades förbi.
2023-11-19 23:01 – We currently have an outage, disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Vi har för närvarande en driftstörning där felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör