Sunday 19th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Boden

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2189233
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Boden

Occured: 2023-11-19 16:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-19 20:53 CET/CEST

History:
2023-11-19 22:40 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-19 22:08 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-11-19 20:11 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.