Friday 17th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188935
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2023-11-17 13:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-17 18:57 CET/CEST

History:
2023-11-17 18:57 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-17 13:31 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör