Friday 17th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Tollarp

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188756
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Tollarp

Occured: 2023-11-17 03:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-21 13:47 CET/CEST

History:
2023-11-21 14:56 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-11-21 13:53 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-11-21 09:00 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-11-20 22:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2023-11-20 12:45 – Services are partially restored. The services are being monitored and troubleshooting is continued to find the cause of the incident. // Tjänster delvis återställda Tjänsterna övervakas och felsökning fortsätter för att hitta orsaken till incidenten.
2023-11-17 16:04 – We are still awaiting our subprovider’s troubleshooting. // Vi väntar fortfarande på vår underleverantörs felsökning.
2023-11-17 10:05 – Sub provider has dispatched a technician for troubleshooting. / Underleverantör har skickat tekniker för felsökning på plats..
2023-11-17 06:56 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-11-17 05:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.