Thursday 16th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Malmö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188514
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmö

Occured: 2023-11-16 11:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-16 13:00 CET/CEST

History:
2023-11-16 18:30 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-11-16 12:34 – We are experiencing a network disturbance that affects Wavelength and Dark fiber services. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar WLS och fibertjänster. Felsökning pågår.