Thursday 16th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188544
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-11-16 12:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-16 16:23 CET/CEST

History:
2023-11-16 16:21 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-11-16 12:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.