Thursday 16th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188395
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-11-16 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-16 12:28 CET/CEST

History:
2023-11-16 13:03 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-16 09:23 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.