Thursday 16th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188349
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2023-11-16 08:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-16 10:26 CET/CEST

History:
2023-11-16 12:35 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-16 08:44 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.