Wednesday 15th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188155
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2023-11-15 14:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-16 13:11 CET/CEST

History:
2023-11-16 13:22 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-11-16 10:11 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-11-15 16:46 – Due to site access issue, a technician will be dispatched tomorrow. // Med anledning av accessproblem på platsen kommer tekniker att skickas under morgondagen.
2023-11-15 14:53 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.