Wednesday 15th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188122
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2023-11-15 13:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 14:20 CET/CEST

History:
2023-11-15 14:23 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-11-15 14:17 – Service outage is due to a power outage, power subprovider is troubleshooting. // Tjänsteavbrott är på grund av ett strömavbrott, elleverantören felsöker.
2023-11-15 14:07 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.