Wednesday 15th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187850
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-11-15 06:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 11:24 CET/CEST

History:
2023-11-15 06:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.