Monday 18th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ystad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2167077
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ystad

Occured: 2023-09-18 07:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-18 08:17 CET/CEST

History:
2023-09-18 08:02 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-18 07:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.