Sunday 17th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trosa

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2166975
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trosa

Occured: 2023-09-17 17:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-18 08:55 CET/CEST

History:
2023-09-18 08:55 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-18 07:31 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-17 18:03 – Due to access problems troubleshooting will continue tomorrow. // På grund av problem med tillträde så fortsätter felsökning imorgon.
2023-09-17 17:48 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.