Sunday 17th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Fiskebäckskil

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2166943
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fiskebäckskil

Occured: 2023-09-17 07:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-17 10:53 CET/CEST

History:
2023-09-17 10:57 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-17 10:06 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-17 08:18 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar.
2023-09-17 07:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.