Friday 15th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2166845
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-09-15 20:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-16 07:01 CET/CEST

History:
2023-09-16 07:01 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-15 20:51 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.