Friday 15th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Fjärås

Ticket number: null
Location: Fjärås
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power work

Occurred: 2023-09-15 06:05:36 CET/CEST
Estimated Time of Repair:

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-15 10:48:44 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-15 11:48 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-15 09:17 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.