Thursday 14th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2166424
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-09-14 16:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 12:05 CET/CEST

History:
2023-09-20 12:58 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-09-19 17:31 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2023-09-18 21:24 – We are still waiting for the additional cabling to arrive so the technicians can continue the repair work, expected to continue tomorrow. // Vi väntar fortfarande på att kabel som beställts ska levereras så tekniker kan fortsätta reparationsarbetet, förväntas fortsätta imorgon.
2023-09-15 19:46 – Another issue related to fibercut has been found. This is causing a few of the circuits to still be down. The damage is extensive and cannot be resolved until Monday. Additional cabling and hardware has been ordered. // Ytterligare problematik relaterat till fiberskadan har hittats. Detta innebär att några av tjänsterna fortsatt är nere. Skadan är omfattande och kan inte lösas förrän Måndag. Mer kabel och hårdvara har beställts.
2023-09-15 16:34 – Most services have restored, splicing of temporary solution still ongoing. // De flesta förbindelser är återställda, skarvning av temporära lösning pågår.
2023-09-14 22:22 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. Repair work will continue in the morning 15/9-23 // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade. Felavhjälpning fortsätter på morgonen 15/9-23
2023-09-14 19:32 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Excavator has been ordered to site. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd.
2023-09-14 16:54 – Suspected cable fault. A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar