Thursday 14th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Garphyttan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: null
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Garphyttan

Occured: 2023-09-14 07:07:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-14 09:43:00 CET/CEST

History:
2023-09-14 13:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-14 12:00 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-14 10:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.