Wednesday 13th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: null
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-09-13 06:41:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-14 19:49:32 CET/CEST

History:
2023-09-14 22:33 – Cable cut repaired, services restored. // Kabelbrott åtgärdat, tjänster återställda.
2023-09-14 17:50 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-09-13 19:16 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Excavator has been ordered to site. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd.
2023-09-13 15:44 – Suspected cable fault. A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-09-13 15:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.