Wednesday 13th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Boden

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: null
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Boden

Occured: 2023-09-13 10:17:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-13 15:21:53 CET/CEST

History:
2023-09-13 17:21 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-13 14:28 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.